Solidaritou proti sobectví!

Jaké bylo volební období 2014 - 2018

 1. Dokončeno:
 2. Realizujeme:
 3. Připravujeme:
 4. Dokončeno:
  1. Rekontrukce a rozšíření varovného rozhlasového systému v Králově Dvoře
  2. Navýšení parkovacích kapacit sídliště Nad Stadionem a sídliště Pod Hájem
  3. Výstavba nového pavilónu ZŠ KRálův Dvůr
  4. Výstavba chodníku v místní části Levín
  5. Výstavba chodníku v místní části Zahořany
  6. Výstavba propojovací komunikace od STK ke kruhovému objezdu včetně retardéru
  7. Výstavbu kanalizace v místní části Levín
  8. Revitalizace významné sídelní zeleně v intravilánu města I.-II. a III. etapa
  9. Výstavba nové komunikace od sídliště Královský Horizont směrem k Zahořanům
  10. Výstavba víceúčelového hřiště za sportovní halou
  Realizujeme:
  1. Rekonstrukce speciální školy v Počaplech na Mateřskou školku
  2. Opravy komunikací a chodníků v Králově Dvoře
  3. Výstavba lanového centra na Borech
  Připravujeme
  1. Stavbu první a druhé etapy obchvatu Králova Dvora
  2. Založení městské policie v Králově Dvoře
  3. Rozšíření nového rozhlasového varovného systému do nově vzniklých lokalit
  4. Výstavba chodníku v místní části Popovice
  5. Výstavbu sběrného dvora v Králově Dvoře
  6. Oprava komunikace ze Zahořan do Berouna přes tři vršky
  7. Hlednání investora nebo dotačníno titulu na rekonstrukci DPS


  Chceme pokračovat v započaté práci!
  Stránky určené pro informaci o činnosti MO ČSSD Králova Dvora