Historie MO ČSSD v Králově Dvoře

Místní organizace České strany sociálně demokratické byla založena v roce 2000 založilo ji 5 členů České strany sociálně demokratické, kteří byli vedeni u místní organizace v Berouně. V současné době má naše místní organizace 7 členů.

Místní organizace má v současné době devět členů, kteří se scházejí zpravidla 5x až 6x do roka. Na schůzích se vede diskuze o aktuálních politických tématech, zvolení zastupitelé za ČSSD informují o aktuálním dění a připravovaných projektech v našem městě. V komunálních volbách v roce 2014 jsme získali 2 mandáty v zastupitelstvu města Králův Dvůr.

V současné době zastupují naši místní organizaci v zastupitelstvu města Králův Dvůr:


Naši lidé v komisích a výborech města Králův Dvůr

Stránky určené pro informaci o činnosti MO ČSSD Králova Dvora